Gå direkte til indhold

In­dbe­ret­nin­g af alvorlig utilsigtet hændelse ved tapning, testning, hå­nd­teri­ng­, opbevaring eller di­st­ribu­tion af b­lod/­blo­dko­mpo­nen­ter

Styrelsen for Patientsikkerhed

In­dbe­ret­nin­g af alvorlig utilsigtet hændelse ved tapning, testning, hå­nd­teri­ng­, opbevaring eller di­st­ribu­tion af b­lod/­blo­dko­mpo­nen­ter