Gå direkte til indhold

In­dbe­ret­nin­g af alvorlig bivirkning hos modtager af b­lod/­blo­dko­mpo­nen­ter

Styrelsen for Patientsikkerhed

Alvorlige bivirkninger hos modtagere af blod og blodkomponenter skal indberettes af den behandlende sygehusafdeling til blodcentret. Blodcentret skal straks derefter indberette bivirkningen til Styrelsen for Patientsikkerhed.