Bekræftelse af alvorlig bivirkning (blod og blodkomponenter)

Styrelsen for Patientsikkerhed

Alvorlige bivirkninger hos modtagere af blod og blodkomponenter skal indberettes af den behandlende sygehusafdeling til blodcentret.