Ansøg om refusion for behandling og medicinudgifter i EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien

Styrelsen for Patientsikkerhed

Anvendes af forsikringsselskaber, skoler, mv. til at ansøge om refusion af udgifter til behandling og medicin i EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien.

Dette skal du bruge:

  • MitID Erhverv til at logge på med.

  • Fuldmagt fra borger eller forsikringstager, som var patient i udlandet. Anvend styrelsens fuldmagtsskabelon.

  • Alle regninger og kvitteringer for betaling, samt dokumentation for transportudgifter.

  • Henvisninger fra sundhedsperson (f.eks. læge, tandlæge) og recepter ved køb af ordineret medicin.

  • Kopi af patientens blå EU-sygesikringskort, erstatningsattest eller det særlige sundhedskort.

  • Dokumentation eller attest A1 fra Udbetaling Danmark, hvis du har arbejdet under dit ophold i udlandet.

  • Særligt for Frankrig: Vedlæg kopi af regning, ”Feuille de soins”. Patienten skal underskrive regningen.

  • Særligt for Grækenland: Når medicinkøb, skal doseringsetiket (klistermærker fra medicinpakken) sættes på regningen.

  • Er der modtaget delvis refusion fra anden myndighed skal der vedhæftes en afgørelse om refusion.