Aflevering af patientjournaler

Styrelsen for Patientsikkerhed

Sundhedspersoner, som nedlægger eller overdrager deres praksis, skal aflevere patientjournalerne til Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienternes nye sundhedsperson kan søge styrelsen om at få udleveret patientjournalen.

Dette skal du bruge:

Når du skal overdrager fysiske patientjournaler til Styrelsen for Patientsikkerhed, skal du ringe til det pågældende kontor for Tilsyn og Rådgivning og aftale et tidspunkt for aflevering.

Giv besked i god tid, når du skal lukke din praksis. Husk at medbringe en udfyldt version af blanketten, når du afleverer journalerne.