Løntilskud

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Anvend VITAS, hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Dette skal du bruge:

Ved oprettelse af en ny ansøgning, skal følgende kendes på forhånd:

  • Navn, e-mail og telefonnummer på den ansvarlige kontaktperson i ansættelsesstedet

  • Navn og evt. e-mail og telefonnummer på den tillids-/medarbejderrepræsentant, der skal godkende ansøgningen efter dig (e-mail og telefon-nummer er ikke påkrævet)

  • CPR-nummer på personen, der ansættes i løntilskud, hvis virksomheden selv har fundet vedkommende (øremærket ansøgning)

Ved anmodning om forlængelse, skal følgende kendes på forhånd:

  • Det nye sluttidspunkt

  • Om ansættelsesbrev og ansættelsesforhold stadig er gældende

Ved registrering af ophør, skal følgende kendes på forhånd:

  • Beløbet som virksomheden har modtaget i løntilskud og anden offentlig støtte til ansættelsen inden for de seneste 12 måneder

  • Samlet løn og arbejdsudgifter inden for de sidste 12 måneder

Husk at du skal logge på med din medarbejdersignatur, og din virksomheds MitID-administrator skal have givet dig VITAS-rettigheder først.