EØS arbejdsgiver indberetning om tidligere ansattes ansættelsesforhold

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis din tidligere ansatte skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land, er du forpligtet til at oplyse om deres ansættelsesforhold.

Dette skal du bruge:

  • Din virksomheds MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur (bemærk venligst, at systemet pt. ikke understøtter anvendelsen af fuldmagter)

  • Oplysninger om din virksomhed herunder produktionsenhedsnummer og kontaktperson mv.

  • Dokumentation i pdf-format for skattefritagelse, hvis lønmodtageren har været skattefritaget i Danmark

  • Blanket A1 i pdf-format, hvis lønmodtageren har fået afgørelse fra Udbetaling Danmark om dansk social sikring under arbejdet i udlandet

Du skal oplyse følgende om den tidligere ansatte:

  • Pågældendes beskæftigelsesperioder

  • Om pågældende har arbejdet uden for Danmarks grænser

  • Årsagen til den ansattes arbejdsophør

  • Eventuel udbetaling af dagpengegodtgørelse i henhold til § 84

Vær opmærksom på, at du tidligst kan indberette 10 dage før ansættelsens ophør.