EØS arbejdsgiver indberetning om tidligere ansattes ansættelsesforhold

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis din tidligere ansatte skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land, er du forpligtet til at oplyse om deres ansættelsesforhold.

Dette skal du bruge:
  • Din virksomheds MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur
  • Oplysninger om din virksomhed herunder produktionsenhedsnummer og kontaktperson mv.
  • Dokumentation i pdf-format for skattefritagelse, hvis lønmodtageren har været skattefritaget i Danmark
  • Blanket A1 i pdf-format, hvis lønmodtageren har fået afgørelse fra Udbetaling Danmark om dansk social sikring under arbejdet i udlandet

Derudover skal du oplyse om den tidligere ansatte, som du skal indberette.

  • hvilke lønmodtagere du har beskæftiget i et nærmere angivet tidsrum og disses beskæftigelsesperioder inden for dette tidsrum
  • om du har beskæftiget bestemt ansatte inden for et nærmere angivet tidsrum
  • hvilken løn der er udbetalt til ansatte for et nærmere angivet tidsrum
  • årsagen til ansattes arbejdsophør
  • udbetaling af dagpengegodtgørelse i henhold til § 84

Vær opmærksom på, at du tidligst kan indberette 10 dage før ansættelsens ophør.