Ansøgning om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV)

Social- og Boligstyrelsen

Her kan du ansøge om en GDV-godkendelse, hvis du vil markedsføre og sælge en byggevare i kontakt med drikkevand i Danmark.

Dette skal du bruge:

Du skal have nedenstående dokumentation klar, inden du går i gang med at ansøge. Find de forskellige skabeloner, du skal bruge i ansøgningen.

Liste over versioner af byggevaren

Foto(s)

Tegning(er)

Udfyldt(e) materialespecifikation(er) om byggevarens komponenter og materialer

Toksikologisk vurdering af byggevaren/komponenter heri af plast/elastomerer (hvis påkrævet)

Testprogram for byggevaren/komponenter heri af plast/elastomerer (hvis påkrævet)

Testrapport(er) (hvis påkrævet)

Toksikologisk vurdering af testresultater for byggevaren/komponenter heri af plast/elastomerer (hvis påkrævet)

Eventuelle certifikater/godkendelser som dokumentation for de sundhedsmæssige egenskaber af byggevaren/komponenter heri

Tilsynsaftale eller eventuel betinget tilsynsaftale eller erklæring herom

Eventuel fuldmagt til at handle på vegne af ansøger

Dokumenterne må ikke fylde mere end 2 MB per stk.

Før du ansøger, kan du med fordel læse "Ansøgningsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand" og følge fremgangsmåden deri.

Uddybende forklaringer og baggrund finder du i den generelle vejledning "Vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand".