Gå direkte til indhold

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

Telefon: +45 33954200

Mandag-fredag kl. 8.30-16.00.

Email: post@slks.dk
Website:
slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.