Gaveskema velgørende foreninger - Opgørelse af antal gavegivere, gavebeløb og løbende ydelser mv. - 03.012

Skattestyrelsen

Blanketten anvendes af velgørende foreninger der er godkendt efter ligningslovens § 8A og/eller § 12, stk. 3. På blanketten redegøres for antallet af gavegivere, antallet af kontingentbetalende medlemmer, det samlede gavebeløb, de samlede løbende yde