Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer - 03.063

Skattestyrelsen

Blanketten anvendes af kuratorer, der skal indberette udlodninger foretaget til konkursboets fordringshavere.