Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer - 03.063

Skattestyrelsen

Kuratorer der foretager udlodninger fra konkursboer skal senest den 20 januar i året efter det år indberetningen vedrører, foretage indberetning til SKAT om de udlodninger der er foretaget til konkursboets fordringshavere. Der kan foretages rettelses