Ansøgning / Diplomatiske repræsentation mv. - 23.006

Skattestyrelsen

Bruges af diplomatiske repræsentationer ved ansøgning om afgiftsgodtgørelse.