Anmodning - Afgiftsgodtgørelse - 29.002

Skattestyrelsen

Anvendes af virksomheder med bevilling fra Skattestyrelsen til afgiftsgodtgørelse ved udførsel af punktafgiftspligtige varer.