Ansøgning om afgiftsgodtgørelse for benzin til erhvervsmæssig sejlads (fiskeri) - 23.024

Skattestyrelsen

Anvendes af momsregistrerede virksomheder ved ansøgning om bevilling til afgiftsgodtgørelse.