Gå direkte til indhold

Gas, godkendelse som gasdistributionsselskab

Sikkerhedsstyrelsen

Denne blanket bruges, når en virksomhed skal ansøge om at blive godkendt som gasdistributionsselskab.

Dette skal du bruge:
  • Din NemID medarbejdersignatur
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Skriftlig erklæring fra virksomhedens administrerende direktør om, at virksomheden eller vedkommende selv ikke inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af gassikkerhedsloven, lov om gasinstallationer og gasmateriel, lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet eller regler udstedt i medfør af disse love.

For gasdistributionsselskaber med fuldt forretningsområde skal yderligere anvendes

  • Dokumentation for et certificeret kvalitetsledelsessystem
  • Dokumentation for virksomhedens procedure for varetagelse af kontrolforpligtelsen
  • Dokumentation for, at der i virksomheden er de fornødne kompetencer til at varetage kontrolforpligtelsen

For F-gasdistributionsselskaberne med begrænset forretningsområde skal yderligere anvendes:

  • Dokumentation for virksomhedens procedurer for kontrol , fyldning og udlevering af gasflasker.
  • Dokumentation for fornødne kompetencer til kontrol, fyldning og udlevering af gasflasker