Gas, anmeldelse og ændring af gasinstallation

Sikkerhedsstyrelsen

Denne blanket bruges til anmeldelse og ændring af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-7 og 9 for alle gastyper.

Dette skal du bruge:

  • MitID Erhverv

  • Udførende installatørs CVR-nummer eller autorisationsnummer samt evt. indreguleringsvirksomhed

  • Viden om installationen, fx den samlede indfyrede effekt på installationen

  • Detaljer om det aktuelle apparat, herunder CE-nummer mm

Skal du som vvs-installatør annullere en anmeldt udskiftning af en gaskedel, så send en mail med en kopi af din anmeldelsesblanket til sik@sik.dk