Registreringsanmeldelse interessentskab, kommenditselskab, forening, fond eller stiftelse (R4)

Søfartsstyrelsen

Formularen skal bruges, når et interessentskab, et kommanditselskab, en forening, en fond eller en stiftelse registreres.