Registreringsanmeldelse udenlandske selskaber el.lign uden begrænset ansvar (R14)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et udenlandsk selskab uden begrænset ansvar skal registreres.