Formularen bruges, når et skib optages i Fartøjsfortegnelsen.