Registreringsanmeldelse - Registreringspligtigt skib i skibsregistret (DAS) (S1)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et skib, der har en bruttotonnage på 20 eller derover, skal optages i Skibsregistret.