Registreringsanmeldelse - Dansk Internationalt Skibsregister (S21)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et skib, der har en bruttotonnage på 20 eller derover, skal optages i Dansk Internationalt Skibsregister.