Indberetningsskema om forsikring for dækning af søretlige krav

Søfartsstyrelsen

Alle danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover skal have et certifikat om bord, som dokumenterer, at der er tegnet forsikring for søretlige krav. Skibe omfattet af certifikatkravet må ikke gå i fart uden at have certifikatet om bord.