Ansøgning om Athen certifikat

Søfartsstyrelsen

Athencertifikatet vedrører erstatningsansvaret ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport.