Anmeldelse om registerskift mellem Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og Skibsregistret (DAS) (S22)

Søfartsstyrelsen

Blanketten bruges, når et skib foretager flere registerskift fra DIS til DAS eller omvendt.