Anmeldelse - Slettelse af skib på grund af ophugning (S6)

Søfartsstyrelsen

Formularen bruges, når et registreret skib er ophugget.