Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Styrelsens mål er at fremme sikkerheden og sundheden på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse. Vi overvåger sikkerheden for skibe og de ombordværende, søfarendes arbejdsmiljø og sociale forhold, uddannelse af søfarende og fiskere samt sejladssikkerheden i danske farvande