Revisorerklæring vedr. kommunernes indberetning efter el- og varmeforsyningsloven

Forsyningstilsynet

Denne blanket anvendes til indsendelse af revisorerklæring til Forsyningstilsynet vedrørende rigtigheden og fuldstændigheden af kommunens tidligere fremsendte indberetning og erklæring angående kommunens energivirksomheder.

Dette skal du bruge:
  • MitID
  • Udfyldt og underskrevet revisorerklæring i pdf-format. Kommunens revisor skal anvende den medsendte formular til revisorerklæringen jf. indberetningsbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017) § 5, stk. 2 og 3. Det er kommunens ansvar, at revisor anvender den formular, Forsyningstilsynet har udarbejdet. Formularen kan også findes på Forsyningstilsynets hjemmeside.