Habilitet for netvirksomheder: Undtagelse fra forbud mod personsammenfald i ledelsen af netvirksomheder og visse andre virksomheder

Forsyningstilsynet

Indberetningsskemaet skal anvendes, hvis netvirksomheden er undtaget af forbuddet mod personsammenfald i ledelsen, eller hvis netvirksomheden ikke længere er omfattet af undtagelsen.

Dette skal du bruge:

  • CVR-nummer for virksomhed

  • Kontaktoplysninger for indberetter

  • Dokumentation for indberetning (frivillig)