Ansøgning vedrørende Tilskudsordningen Plant for Vildtet

Naturstyrelsen

Her kan du søge om tilskud til etablering af vildt-venlige plantninger, herunder vildt-venlige hasselmus og birkemus plantninger.

introside.forudsaetninger.text

Inden du går i gang med at søge om tilskud, er der noget materiale du skal have klar. Hvilket afhænger af, hvilken ordning du søger om.

Som standard er følgende nødvendigt:

 • Forhold på arealet, som ønskes tilplantet
  • Jordbundsforhold
  • Vindforhold
  • Plantningstype
  • Arealstørrelse i ㎡
  • Skitse af arealet

Specielt for Birkemus:

 • Minimum 80% af plantningen skal være buske
 • Ordningen kan kun søges i nogle kommuner. Se listen her på Naturstyrelsens hjemmeside: Birkemus-kommuner

Specielt for Hasselmus:

 • Minimum 95% af plantningen skal være buske
 • Ordningen kan kun søges i nogle kommuner. Se listen her på Naturstyrelsens hjemmeside: Hasselmus-kommuner

Vær særligt opmærksom på:

 • Ansøgninger modtaget i perioden 1. november til 30. april: Udlevering af planter i efteråret (november)
 • Ansøgninger modtaget i perioden 1. maj til 31. oktober: Udlevering af planter i foråret (april)