Meddelelse om kemiske stoffer og blandinger - Giftmeddelelse

Miljøstyrelsen

Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

Dette skal du bruge:

For at lave en giftmeddelelse, skal du logge ind med virksomhedens MitID.

Umiddelbart efter virksomheden har indtastet og sendt oplysningerne, får I en kvittering for, at Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet har modtaget og registreret giftmeddelelsen.

Myndighederne udsteder ikke en godkendelse, men kvitterer alene for modtagelsen af indberetningen.