Godtgørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværksskader

Miljøstyrelsen

Erstatningsordning for private skovejere. Omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller markveje og stier i medfør af naturbeskyttelsesloven.