Dispensation - Miljøzoner

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler, busser og varebiler fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode.

Dette skal du bruge:
  • Kopi af registreringsattesten for det/de køretøj/er, som ansøgningen vedrører
  • Dokumentation for de omstændigheder, du har anført som begrundelse for din ansøgning om dispensation. Det kan f.eks. være
  • Dokumentation for filterprisen
  • En ordrebekræftelse med leveringsdato for filteret
  • En erklæring fra en filterleverandør om, at det ikke er teknisk muligt at montere et filter på køretøjet m.v.
  • En erklæring fra en filterleverandør om, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at montere et partikelfilter på dit køretøj

For at Miljøstyrelsen skal kunne behandle din sag, er det vigtigt, at du indsender en fyldestgørende ansøgning. Vi kan først påbegynde behandlingen af din sag, når alle oplysninger foreligger.