Indberetning af gødningsregnskaber

Landbrugsstyrelsen

Et gødningsregnskab er en opgørelse over den mængde gødning, man har brugt på virksomhedens arealer.