Forhåndsanmeldelse om import (Planter og planteprodukter)

Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen skal – ud over Told og Skat – adviseres om importen, der kun kan foregå et begrænset antal steder. Planter, frugt og grønt kræver sundhedscertifikat i oprindelseslandet (gælder ikke kartofler).