Centralt Bigårds Register (CBR)

Landbrugsstyrelsen

Alle biavlere, erhvervs- og fritidsbiavlere, skal registrere sig i CBR og oplyse både om, hvor deres bigård(e) er placeret og antal bifamilier i bigården(e).