Ansøgningsskema om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling

Landbrugsstyrelsen

Formål: Hvis du vil søge om en importtilladelse til forskning, skal du udfylde ansøgningsskemaet, og sende det til Landbrugsstyrelsen.