Ansøgningsskema om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling

Landbrugsstyrelsen

Ved udfyldelse af blanketten anmodes om importtilladelse til import til forsøg, forskning eller lignende formål (Letter of Authority).

Dette skal du bruge:

For at udfylde blanketten er det nødvendigt at angive:

  • Kontaktoplysninger på ansøgeren.

  • Oplysninger om materialet.

  • Oplysninger om forsendelsen.

  • Oplysninger om aktiviteten.

  • Oplysninger om indeslutningsfaciliteten.

  • Oplysninger om handling ved afslutning af aktiviteten.