Anmeldelse/ansøgning om etablering af skov

Landbrugsstyrelsen

Hvis du ønsker at etablere skov med et areal over 0,5 hektar, skal du forud for etableringen anmelde det til kommunen.