Klageskema vedrørende potentiel overtrædelse af P2B-forordningen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Klageskema fra virksomheder over potentiel overtrædelse af P2B-forordingen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019)

Dette skal du bruge:
  • Kontaktoplysninger inklusiv CVR-nr. (hvis relevant)
  • Din klage, hvis den er beskrevet i et separat dokument
  • Eventuelle dokumenter du vil føje til din klage.