Klage over offentlig erhvervsaktivitet og ulovlig offentlig støtte

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Her kan du klage over kommunale, regionale eller statslige institutioner, som potentielt forvrider konkurrencen mellem offentlige og private aktører. Du kan også klage over, at en offentlig institution potentielt giver ulovlig støtte til virksomheder

Dette skal du bruge:
  • Kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer på klager samt evt. CVR-nummer)
  • Oplysninger om den virksomhed, der klages over (navn m.m.)
  • Din klage (hvis den er skrevet i et separat dokument)
  • Eventuelle dokumenter, som du vil tilføje din klage