Anmeldelsesskema til brug for støttevurderinger - K3

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Anmeldelsesskema K3. Anmeldelse til brug for støttevurdering. (Anvendes af vedkommende ministerium, amt/region eller kommune, hvorunder støtten hører).

Dette skal du bruge:

 • Privat MitID eller erhvervs MitID

 • Oplysninger til anmeldelsen

 • Vedlæggelse af følgende dokumenter:

  • kopi af seneste regnskaber eller budgetter for indtægter og udgifter forbundet med erhvervsaktiviteten

  • kopi af den offentlige regulering, der hjemler støtten

  • kopi af informationsmateriale beregnet for støttemodtagere

  • kopi af svar fra Europa-Kommissionen på anmeldelse af statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 3.