Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 41715000

ma-to 9-16, fr 9-15

Email: kfst@kfst.dk
Website:
kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Velfungerende markeder understøtter vækst og høj forbrugervelfærd. På konkurrenceområdet godkender eller forbyder styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind over for overtrædelser af konkurrenceloven og vejleder virksomheder om reglerne. Styrelsen bidrager også til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver gennem analyser og vejledning. På forbrugerområdet bidrager styrelsen til udvikling af ny forbrugerpolitik, herunder at fremme mulighederne for at være aktive forbrugere. Endvidere vejleder styrelsen om forbrugeremner på forbrug.dk, og Forbruger Europa hjælper forbrugerne ved køb over grænserne i EU. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder derudover konkurrence- og forbrugeranalyser, der skal bidrage til at fremme velfungerende markeder.

Styrelsen er forsyningssekretariat på vand- og spildevandsområdet og fastsætter bl.a. prislofter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne med henblik på, at forbrugere og virksomheder kan få billigere vand.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet udgør en samlet uafhængig konkurrencemyndighed, der administrerer konkurrenceloven. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af konkurrenceloven. Herudover sekretariatsbetjener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber.