Ansøgning vedrørende Strandbeskyttelse og Klitfredning

Kystdirektoratet

Her kan du ansøge om tilladelse eller dispensation til at ændre tilstanden inden for strandbeskyttelseslinjen eller klitfredet areal.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at søge om dispensation, er der noget materiale du skal have klar. Hvilket afhænger af, hvad du ansøger om eller søger dispensation til.

Som standard er følgende nødvendigt:

  • Et kort, der viser placeringen af det ansøgte og eventuelt arbejdsareal.

  • Fuldmagt eller anden dokumentation for råderet fra ejer(e), hvis du ikke selv er (ene)ejer af det ansøgte anlæg, bygning eller areal.

  • Skitse, illustration, visualisering eller eventuelt beskrivelse af det ansøgte.

Anlæg samt veje og stier

Vedhæft desuden følgende:

  • Angivelse af materialevalg, farve og dimensioner

Etablering eller ændring af bygning

Vedhæft desuden følgende:

  • Målfaste plan-, snit- og facadetegninger af bygning(er), hvor vinduer og døre er indtegnet præcist og med angivelse af taghældning

  • Angivelse af materialevalg, farve og dimensioner

Genopførelse af bygning

Vedhæft desuden følgende:

  • Målfaste plan-, snit- og facadetegninger af bygning(er), hvor vinduer og døre er indtegnet præcist og med angivelse af taghældning

  • Angivelse af materialevalg, farve og dimensioner

  • Mål på den eksisterende bygning - herunder grundplan, højde på facader, højde fra terræn til kip-mål, taghældning og mål på eventuel terrasse/veranda/udhus og lignende

  • Fotos taget fra alle fire sider af eksisterende bygning(er)