Anmeldelse af ulovlige forhold indenfor strandbeskyttelseslinje eller klitfredet areal

Kystdirektoratet

Her kan du anmelde evt. ulovlige forhold indenfor strandbeskyttelseslinje eller klitfredet areal.

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at anmelde et evt. ulovligt forhold, bedes du have følgende materiale parat:

  • Foto eller billede, der illustrerer det anmeldte forhold.
  • Et kort, der viser placeringen af det anmeldte forhold.