Gå direkte til indhold

Aktindsigt ved Kystdirektoratet

Kystdirektoratet

Der kan søges aktindsigt på alle områder, hvor Kystdirektoratet er myndighed (kystbeskyttelse, søterritoriet, strandbeskyttelseslinje og klitfredning).

Dette skal du bruge:

Det er meget enkelt, at anmode om aktindsigt. Jo mere specifik du anmoder om (f.eks. sagsnummer), jo hurtigere kan du få svar.