Gå direkte til indhold

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet er statens kystenhed i Danmark. Direktoratet varetager bl.a. myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet. Vi rådgiver miljøministeren, udarbejder analyser og arbejder i hele kystzonen nationalt og internationalt.

Klima og kystnære områder er i fokus for Kystdirektoratet. For klimaforandringer med højere vandstande og mere ekstreme vejrforhold kræver udvikling af nye risikoanalyser og metoder til kystbeskyttelse og formidling af viden til andre myndigheder og borgere langs Danmarks mere end 7.300 km kyststrækning.

Kystdirektoratet samarbejder desuden med politiet om stormflodsberedskabet på den jyske vestkyst fra Thyborøn til den dansk/tyske grænse og udfører opmålings- og oprensningsopgaver i havne og sejlløb.
Kystdirektoratet har i alt ca. 80 ansatte, som holder til på hovedkontoret i Lemvig.