Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør

Fødevarestyrelsen

Brug denne formular, når din fodervirksomhed skal registreres eller godkendes, når du har væsentlige ændringer i aktiviteterne eller når du vil anmelde ejerskifte, nyt navn, ny adresse eller ophør af virksomheden.