Indsend partshøring vedr. dyreværnssager

Fødevarestyrelsen

Brug denne blanket hvis du vil indsende partshøring vedr. dyreværnssager.

Dette skal du bruge:

  • Besætningens postnummer

  • Besætningsnummer

  • Evt. journalnummer

  • Evt. CVR-nummer