Indsend partshøring vedr. dyreværnssager

Fødevarestyrelsen

Brug denne blanket hvis du vil indsende partshøring vedr. dyreværnssager.

Dette skal du bruge:
  • Besætningens postnummer
  • Besætningsnummer
  • Evt. journalnummer
  • Evt. CVR-nummer