Performancebenchmarking af vandselskaber, spildevand

Miljøstyrelsen

Vandselskaber omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan indberette deres performancedata for forgående år

Dette skal du bruge:

NemID medarbejdersignatur

Data vedrørende jeres performance fra det forgående kalenderår inden for områderne sundhed, forsyningssikkerhed, energi samt klima og miljø

Indberetningen er åben fra 1. juni til 1. juli