Indberet overskridelse af kriterier for celletal og kimtal i rå mælk

Fødevarestyrelsen

Brug denne blanket til at indberette overskridelser af kriterier for celletal/kimtal i rå mælk (fra kvæg, får og geder) eller til at give meddelelse om overgang til skærpet overvågning eller ophør med mælkeleverance.

Dette skal du bruge:

  • Mælkeproducentens CHR-nr. og adresse

  • Ved meddelelse om overskridelse af kriterier for celletal/kimtal: Dato for første dag, hvor celletallet/kimtallet i rå mælk oversteg det geometriske gennemsnit

  • Ved meddelelse om overgang til skærpet overvågning eller ophør med mælkeleverance: Dato for overgang eller ophør

  • CVR-nr. og P-nr. for modtager af rå mælk

  • Fødevarestyrelsens Virksomheds-ID for modtager af rå mælk (kan fremsøges via findsmiley.dk)