Ansøgning til genindførsel af foder

Fødevarestyrelsen

Du skal bruge denne formular, hvis du som virksomhed har købt foder fra andre EU-lande og 3. lande, og hvor der tidligere er betalt mængdegebyr af foderet i Danmark.

Dette skal du bruge:
  • Virksomhedens oplysninger
  • Genindførte fodermidler
  • Genindførte tilsætningsstoffer
  • Dokumentation der skal vedlægges:
    • Oplysninger på virksomheden, som tidligere har betalt mængdegebyr af fodret i Danmark.
    • Navnet på virksomhederne der har købt/solgt det pågældende foder
    • Entydig identifikation på, at det er det samme foder der skal betales mængdegebyr af igen.